สวนสันติภาพ

พื้นที่ ที่ติดกับ พื้นที่วัดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมลาดลงมา มี สนามหญ้า ทาว ทิศเหนือ ของวัดทางรัฐบาล ฮอลลตั้น Haltonได้อนุญาต ใหเรา สร้างเป็น สวน หย่อมขึ้นเพื่อ ใช้ประโยชน์ ในการพักผ่อน แผนการสำหรับโครงการ ขออนุญาตสร้างสวนสันติภาพให้กับชุมชน ชาวรันคอร์น Runcorn Old Town ได้ ใช้ประโยชน์. ความคิดคือการยกระดับพื้นที่ ให้ได้ระดับและทางเดินสำหรับผู้พิการ การจัดสวนติดตั้งที่นั่ง และเพิ่มเจดีย์สีทองตรงกลาง เจดีย์จะได้รับการออกแบบในประเทศไทยและส่งไปยังสหราชอาณาจักร ทางเดินจะสร้างเส้นทางการทำสมาธิแบบเดินระยะสั้นๆ สวนจะเปิดให้ ประชาชน ใช้สอยได้อย่างสะดวกสบาย.แนวคิดนี้ได้รับการอนุมัติจาก HBC ซึ่งออกใบอนุญาต ให้ดำเนินการได้.

การอนุญาติ ให้ สร้าง พื้นที่ ผืนนี้ เพื่อ จุดประสงค์ สี่ จะ ได้ เสริม การ ทอ่อง เที่ยว และ รูป ลักข์ ของเมืองรันคอร์น ให้ ดูดี ยิ่งขึ้น

อีกครั้งเรา ขอ กราบ ขอบคุณ จาก ใจจริงต่อ HBC เราภูมิใจที่ได้มี ส่วนร่วมเพื่อสร้างเมืองเก่า Runcorn ที่ดีขึ้น