การสวดมนต์

พระสงฆ์ทุกรูปและแม่ชี เริ่มทำวัตรเช้า 06:00 โดยใช้เวลาในการสวดมนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง ตามด้วยการทำสมาธิ เจริญจิตภาวนา 1 ชั่วโมง การทำวัตรเย็นเริ่มเวลา 18:00 – 20.00 น หากท่านสนใจและไม่สามารถมาร่วมได้ ติดตามได้ทาง Facebook live ของวัดพระสิงห์อังกฤษ หรือวัดพระสิงห์ยูเค