ประวัติวัด

คุณโทนี่ มีความคิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วว่าอยากบวชเป็นพระ คุณโทนี่ ได้ปรึกษาพระอาจารย์ธีรศักดิ์ ในครั้งนั้น พระอาจารย์ได้แนะนำ และกราบเรียนความตั้งใจของ คุณโทนี่ให้หลวงปู่หนู (พระธรรมสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เชียงใหม่) ได้รับทราบตามความตั้งใจ. คุณโทนี่ ใช้เวลาระยะสั้นๆ เพื่อเตรียมตัว และศึกษาธรรมะเพื่อที่จะบวชเป็นพระ ในเดือน ตุลาคม 2551 และได้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม หลังจากนั้นไม่นานหลวงปู่หนู ได้มรณะภาพพระโทนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่รูปสุดท้ายที่ท่านบวชให้. เมื่อครบกำหนดแล้วพระโทนี่ ได้ลาสิกขา


คุณโทนี่ /คุณขวัญจิตรได้ปรึกษากับ หลวงพ่อพระราชสิงหวรมุนี ซึ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสในขณะนั้น ว่าจะต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณ ตามที่ได้สัญญาไว้กับหลวงปู่หนู

ในปี 2552 ได้มีการพระราชทานเพลิงศพ ของหลวงปู่ ได้ปรึกษากับหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสิงหวรมุนี ในเดือนธันวาคม 2552. อีกรอบ ความคิดและจุดประสงค์ คือต้องการตอบแทนคุณ ไม่นานหลังจากนั้นก็คิดว่า จะเปิดวัด สาขาวัดพระสิงห์ ขึ้นในอังกฤษ

ในช่วงปลายปี 2554 คุณโทนี่ได้ส่งจดหมาย เรียนถึงท่าน พระราชสิงหวรมุนี หรืออีกชื่อหนึ่งว่า หลวงพ่อโสภโณ (เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เชียงใหม่) ในจดหมายบอกถึง ให้ขออนุญาติในการก่อตั้งวัดที่ถูกต้องตามกฏหมายในต่างแดน การพิจารณาครั้งนั้นปรึกษาขอความเห็นพระเถระผู้ใหญ่ในภาคเหนือในการจัดตั้ง คณะสงฆ์และพระเถระผู้ใหญ่ ได้มีความเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ หลวงพ่อโสภโณ ได้ตกลงทำสัญญา/สามารถดำเนินการครั้งนี้ต่อไปได้       และได้ส่งจดหมายไปยัง หลวงพ่อพระราชภาวนาวิมล (เจ้าอาวาสวัดพุทปทีป วิมเบอล์ดั้น ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอแลนด์) และได้มีหนังสือตอบรับในการออกใบอนุญาต ให้ก่อตั้งวัดในสหราชอาณาจักรได้จึงได้เชิญ พระอาจารย์ธีรศักดิ์ และพระครูปลัดชรินทร์ อินทปัญโญ จากวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ท่านทั้งสองรูปมาดู สถานที่ ที่จะสร้างวัดใหม่. ได้เดินทางมาถึงอังกฤษ วันที่ 2 มิถุนายน 2555 และได้พักอยู่ที่บ้านคุณโทนี่ เมืองเฮลสบี้ เชสเชอร์ ครั้งนั้น ได้ รวมกลุ่มกับญาติโยมในเขตใกล้เคียง มาร่วมทำบุญ ไหว้พระสวดมนต์ทุกๆวัน และได้รับความสนใจ ตอบรับจากญาติโยมในเขตใกล้เคียงเป็นอย่างดีมาก.

จากนั้นอีก 4 เดือน ก็สามารถหาสถานที่สร้างวัดได้ และทำสัญญาซื้อขายกัน.