โครงการห้องโถงใหม่

พระภิกษุและคณะกรรมาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอุโบสถณ์หลัง ใหม่บนลานจอดรถของวัด เพื่อที่จะ ให้วัดมีความสมบูรณ์แบบ ในรูปแบบ ล้านนาไทยและ ศาสนะสถาน. เราได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่   จากหลวงพ่อโสภโน…………….. เจ้าอาวาสวัด    ผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ ของเรา    ท่านเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้กับทางวัดเรา มาโดยตลอด. อุโบสถ หลังใหม่ นี้ เป็อุโบสถ หลังที่ สาม ของ สหราชอาณาจักดิ์.

เราได้ทำงานร่วนกับ รัฐบาล ฮอลลตั้น เพราะว่า อุโบสถ ใหม่ ที่กำลังจะ เกิดขึ้น ในเร็วๆนี้มีสวนช่วย ส่งเสริม การทอ่งเที่ยว ในส่วนของภาครัฐ ด้วย. โครงการยังเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาอื่น ๆ เช่น Mersey Crossing, คลอง Bridgewater ที่ได้รับการบูรณะใหม่และโครงการ Station Quarter ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยฟื้นฟูเมืองเก่า รันคอร์น Halton Borough Council ที่มองเห็นห้องโถงใหม่ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ดีของชุมชนท้องถิ่น ห้องโถงจะพร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามและจะทำหน้าที่เป็นศูนย์อพยพฉุกเฉินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนความยืดหยุ่นของ HBC

ข้อมูล

pdf-book-download-file-d-icon-white-background-50263494

New Hall Project Plan