วัด

สมัยก่อนสถานที่แห่งนี้ เปิดเป็นโรงแรม ชื่อวอเตอร์ลู ในเมืองรันคอร์น เชสเชอร์
ในวันที่ 8 มกราคม 2556 เราได้จัดตั้งองกรการกุศลของประเทศอังกฤษ ถูกต้องตามกฏหมาย และได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ มาจำพรรษาครั้งละ 5 รูป.

วัดพระสิงห์ อังกฤษ เป็นศาสนสถานที่มั่นคง มีศรัทธาประชาชน เลื่อมใสเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทย ชาวลาว และชาวอังกฤษ ในพื้นที่และอีกหลายๆเมือง
ขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่สนับสนุน อุปถัมภ์เป็นอยางดีเสมอมา.

The large property extends over four floors including the very spacious basement.  The first floor provides the main shrine room, a public room, the dining room, foyer, toilets and kitchen with an outside patio area.  On the second floor we have a large meditation room overlooking the canal basin, our office, a utility room three bathrooms, and four bedrooms for anyone to stay in whilst on retreat.  The top floor is the monks’ private quarters providing three large bedrooms and two bathrooms.

Externally we have a large car park where we plan to construct our new Ubosot Hall. Next to the temple is a large, free car park and there is some on-street parking.

The temple fronts onto Runcorn High Street and is next to The Bridgewater Canal, the oldest commercial canal in the UK which is soon to see the re-opening of a lock scheme to connect it with The Manchester Ship Canal, a project that will generate large scale tourism to the area.  In addition, Halton Borough Council are undertaking The Runcorn Station Quarter regeneration scheme which will transform Runcorn Old Town.

The temple is only a short walk from Runcorn main line railway station, and are well connected with local transport. Liverpool and Manchester airports are both local to the temple.

We are today home to a replica image of the revered 1,000 year old Phra Sihing Buddha image of our parent temple, Wat Phra Singh, Chiang Mai. This beautiful bronze statue was a gift from supporters in Chiang Mai, for which we offer our humble gratitude.

We are honoured to be the first overseas branch of Wat Phra Singh, Chiang Mai, and at our official Opening Ceremony in June 2014 we had the honour of presenting a set of keys to the temple to Luang Por Sopano, Abbot of Wat Phra Singh, Chiang Mai.

Local projects that will benefit the Temple

Runcorn
Station Quarter

Runcorn Station Quarter is one of 14 areas across Halton that together form the Mersey Gateway Regeneration Plus Plan - a £1billion regeneration project being driven by Halton Borough Council. It is north-west England’s most exciting and varied regeneration opportunity.

Read More
Unlock
Runcorn

The Runcorn Locks Restoration Society (RLRS) was formed in 2004 to champion the restoration of the old flight, thereby giving impetus to the re-emergence of Runcorn’s previous heritage as a national centre for boating and to be restored as a major canal centre in Britain.

Read More