กิจกรรมในวัดและปฏิทิน

ในฐานะที่เป็นวัดพุทธศาสนาเถรวาทประเพณีไทยเราปฏิบัติตามปฏิทินจันทรคติของชาวพุทธและเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญตลอดทั้งปี กิจกรรมของเรามีการวางแผนในปี 2563 คือ:

 

1 มกราคม ทำบุญขึ้นปีใหม่

9 กุมภาพันธ์ มาฆะบูชา

8 มีนาคม เทศการอาหาร

12 เมษายน เทศการ สรงกรานต์ (ยกเลิก)

10 พฤษภาคม วันวิสาฆะ บูชา

28 มิถุนายน ครบรอบ 6ปี ของการ การเปิดวัดเป็นทาง

5 กรกฏาคม วัน อาสาฬหบูชา/ เข้าพรรษา

   สิงหาคม
   กันยายน

4 ตุลาคม วันออกพรรษา

18 ตุลาคม กฐิน/ พิธี เปลี่ยน ผ้า สใบ พระพุทธรูป
   พฤศจิกายน

31 ธันวาคม สวดมนต์ข้ามปี
และยังมีวันอืนๆ ที่นอกเหนือ จาก ที่ได้กล่าว ไว้ ข้างต้น คือ
การ ทำสมาธิ /ถือศีล 8

7.8.9 กุมภาพันธ์

8.9.10 พฤษภาคม

7.8.9. สิงหาคม

11.12.13. กันยายน

20.21.22. พฤศจิกายน

หากท่านใดที่ประสงค์ จะ เข้าร่วม กิจกรรม ปฏิบัตธรรม และ ถือ ศีล สามารถ ติดต่อ ทางวัดได้ที คุณ เจนนี่ สตับส์

เบอร์ โทรศัพย์ 07809464874
อีเมล์ …………………………………
ท่าน เยี่ยม …………………………………

ผู้ ที่ จะมา ปฏิบัตธรรม ต้องกรอก รายชื่อ และ เบอร์โทร เพื่อ ที่ ติดต่อในเวลาฉุกเฉิน.