สรุปงบการเงินรายเดือน

ในฐานะองค์กรการกุศลเพื่อความโปร่งใสกับการเงินในแต่ละเดือนได้มีการสรุปรายยอดเงิน และรายรับรายจ่ายทาง Facebook และบนประชาสัมพันธ์ของวัด ผลสรุปรายเดือนล่าสุดได้แสดงไว้ด้านล่างนี้

รายรับ รายจ่าย ของแต่ละเดือนตลอดทั้งปี จะส่งไปยังสำนักงาน การบัญชี เพื่อตรวจสอบการบัญชีที่ลงนามแล้วจะแนบไปกับรายงานประจำปีของผู้พิทักษ์ทรัพย์สินและจากนั้นเอกสารจะถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการการกุศล สามารถดูได้ที่ www.gov.uk/government/organisations/charity-commission และค้นหาการกุศลหมายเลข 1148728

Reports

pdf-book-download-file-d-icon-white-background-50263494

Latest Monthly Report